07 februari 2023

MSC onthult de ‘Toekomst van Cruisen’ – de nieuwe campagne van MSC Cruise

MSC Cruises lanceert een nieuwe campagne met de titel ‘Ontdek de Toekomst van Cruisen’. Deze zal in Benelux ? worden uitgerold door middel van een marketingcampagne via meerdere kanalen, waaronder tv, out-of-home, gedrukte, digitale en sociale media. Met deze nieuwe campagne laat MSC Cruises zien hoe duurzaamheid een centrale rol speelt in haar dagelijkse activiteiten en groeistrategie op de lange termijn.

De tv-spot werd opgenomen aan boord van de MSC World Europa, het eerste LNG-aangedreven en meest milieuvriendelijke schip van MSC Cruises tot nu toe, dat eind vorig jaar in de vaart werd genomen. De campagne richt zich op enkele van de unieke milieutechnologieën en -oplossingen van dit nieuwe schip, maar onderstreept ook de bredere en langdurige inzet en vooruitgang op het gebied van duurzaamheid binnen de hele vloot van 21 schepen van het merk en de cruisedivisie van de MSC Group in zijn algemeenheid. Het is ook de eerste campagne in de sector die zich specifiek focust op de duurzaamheidsverbintenis van een merk en deze centraal stelt in het contact met consumenten, reispartners en andere belanghebbenden uit de bredere samenleving. ?

 

 

Leidend in duurzaam cruisen binnen de sector

Als familiebedrijf met een geschiedenis in de scheepvaart die meer dan 300 jaar teruggaat, heeft de MSC Group al lang een speciale relatie met onze blauwe planeet. Samen met haar cruisedivisie zet zij zich fundamenteel in voor de bescherming en het behoud van de oceanen en het milieu in zijn algemeenheid. “Cruisen is vandaag de dag sowieso al een van de beste vakantiemogelijkheden voor consumenten, maar veel van onze gasten realiseren zich niet dat het ook belangrijke duurzaamheidsaspecten heeft. Wij richten ons al lange tijd op duurzame en milieuvriendelijke bedrijfspraktijken en op het beschermen van gasten, medewerkers en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Meer dan ooit tevoren erkennen merken zoals MSC Cruises het vitale belang van het milieu en een gezonde en leefbare planeet. Daarom vinden wij het belangrijk om het voortouw te nemen en onze duurzaamheidsverbintenissen tot een sleutelonderdeel te maken van onze communicatie met consumenten en de maatschappij in het algemeen. Duurzaamheid is verweven in het DNA van het merk MSC Cruises en de manier waarop wij als bedrijf opereren” , aldus Pierfrancesco Vago, uitvoerend voorzitter van de cruisedivisie van de MSC Group.

Dit wordt weerspiegeld in het duurzaamheidsactieplan van MSC Cruises, dat zes belangrijke werkstromen binnen het bedrijf vaststelt: de overgang naar een netto nuluitstoot, hulpbrongebruik en afval kritisch bekijken, ondersteuning van mensen, investeren in duurzaam toerisme, het bouwen van groenere terminals, en duurzaam inkopen. Aan de acties in het plan zijn doelstellingen gekoppeld, met meetbare targets.

“We investeren al jaren fors in oplossingen en technologieën die onze ecologische voetafdruk voortdurend steeds verder verkleinen. Van 2017 tot 2023 hebben we meer dan acht miljard euro geïnvesteerd in een modernere en efficiëntere vloot met tien nieuwe schepen die stuk voor stuk milieuvriendelijker zijn dan hun voorgangers. De nieuwe merkcampagne voor MSC Cruises is een essentieel hulpmiddel om aan consumenten en andere belanghebbenden uit te leggen hoe onze inzet voor duurzaamheid tot uiting komt in onze schepen en binnen ons hele bedrijf, en laat zien dat dit centraal staat bij alles wat we doen”, voegt Pierfrancesco Vago toe. De inspanningen van de cruisedivisie tot dusver hebben bijgedragen aan een vermindering van de koolstofintensiteit met 35% sinds 2008. Hierdoor bevindt het bedrijf zich in een goede positie om te kunnen voldoen aan de IMO-doelstelling voor de sector: een intensiteitsvermindering van 40% in 2030.

Een ambitieuze routekaart naar koolstofneutrale activiteiten in 2050

De cruisedivisie van de MSC Group is vastbesloten om ervoor te zorgen dat de langetermijndoelstelling van koolstofneutrale cruise-activiteiten in 2050 wordt bereikt en heeft al grote stappen gezet op weg naar dit doel. “We hebben de uitstoot van stoffen als SOx en NOx door onze activiteiten al vrijwel geëlimineerd en richten ons nu op het verminderen van de koolstofuitstoot met behulp van LNG. Dit is de brandstof met de laagste koolstofuitstoot die verkrijgbaar is op de door ons benodigde schaal. We hebben al één schip dat hierop vaart, terwijl twee andere in aanbouw zijn. Het derde schip zal nieuwe technologie bevatten om methaanslip te minimaliseren en zo de totale uitstoot van broeikasgassen bij gebruik van LNG nog verder te verminderen” , vertelt Linden Coppell, vice-president duurzaamheid & ESG van de onderneming. “Dit is de eerste etappe van onze reis, die inhoudt dat we op de korte termijn overschakelen op LNG, op de middellange termijn op koolstofarme brandstoffen en op de langere termijn op koolstofneutrale brandstoffen, waaronder synthetisch en bio-LNG en synthetisch en bio-methanol. Aangezien de koolstofarme brandstoffen nog niet in betekenisvolle hoeveelheden beschikbaar zijn, helpen wij de ontwikkeling en opschaling ervan te versnellen door onze investeringen in steeds geavanceerdere schepen en gerelateerde milieutechnologieën. Met elk nieuw gebouwd cruiseschip introduceert en test MSC Cruises nieuwe technische oplossingen die deze brandstoffen kunnen gebruiken. Zo stimuleren wij de brandstofleveranciers en overheden die hun levering mogelijk moeten maken, door hen te laten zien dat wij helemaal klaar zijn voor koolstofarme en -neutrale brandstoffen”, vult Linden Coppell aan.

De MSC World Europa, die in oktober 2022 werd opgeleverd, is het eerste LNG-schip van MSC Cruises. In vergelijking met standaard scheepsbrandstoffen worden er met LNG vrijwel geen luchtverontreinigende deeltjes (zoals zwaveloxiden en fijne deeltjes) uitgestoten, is de uitstoot van stikstofoxiden sterk verlaagd en wordt een CO2-vermindering tot wel 25% bereikt. LNG effent de weg voor het gebruik van koolstofarme en koolstofneutrale brandstoffen, zoals bio- en synthetisch LNG en uiteindelijk groene waterstof. Ook maakt het de ontwikkeling mogelijk van innovatieve technologieën, zoals brandstofcellen. Met dit schip test de cruisedivisie van de MSC Group een technologie op basis van vaste-oxidebrandstofcellen, die de potentie heeft om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen in vergelijking met conventionele interne verbrandingsmotoren. De cruisedivisie is van plan om deze technologie door te ontwikkelen in toekomstige nieuwe schepen en om het gebruik van brandstofcellen op te schalen.

Het tweede LNG-schip van MSC Cruises, de MSC Euribia, wordt in juni 2023 opgeleverd. Het derde schip is de MSC World America, die momenteel wordt gebouwd en in 2025 zal worden opgeleverd.

Voortdurende vooruitgang op uiteenlopende terreinen

Terwijl deze grote veranderingen plaatsvinden, zet MSC Cruises belangrijke stappen om haar energiebehoeften te verminderen. Dit gebeurt onder meer door digitalisering, routeoptimalisatie en de introductie van een breed scala aan energiebesparende technologieën.

“We optimaliseren voortdurend het energieverbruik aan boord door middel van specifieke en uiterst innovatieve oplossingen, waaronder intelligente ventilatiesystemen en geavanceerde airconditioningsystemen met circuits voor energieterugwinning, die een effectieve distributie van warmte en koude mogelijk maken. Onze schepen verzamelen en verzenden duizenden verschillende gegevenssets naar speciale teams van deskundigen aan wal. Deze gegevens worden gebruikt om beter te begrijpen hoe schepen werken en om het gebruik van energie voortdurend te optimaliseren en de efficiëntie op elk terrein te verbeteren” , vertelt Linden Coppell.

De nieuwe schepen hebben energiezuinige LED-verlichting, terwijl het verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsysteem zich automatisch aanpast aan het weer en het aantal passagiers aan boord. Bovendien worden de hydrodynamische prestaties geoptimaliseerd door middel van nieuwe schroefbladen en maatregelen om de weerstand te verminderen. Ook zijn de scheepsrompen voorzien van een speciale coating die de groei van mariene organismen vertraagt, waardoor de weerstand wordt verlaagd en de energiezuinigheid wordt vergroot.

Sinds 2017 wordt standaard op alle nieuwe schepen van MSC Cruises walstroomtechnologie geïnstalleerd. Doordat er ook retrofits worden uitgevoerd, beschikte 65% van de totale vlootcapaciteit eind 2022 over deze technologie. Nog meer schepen zullen worden aangepast wanneer walstroom beschikbaar komt in de havens die zij aandoen. MSC Cruises heeft zich tot doel gesteld om waar mogelijk walstroom te gebruiken.

De meeste schepen binnen de vloot zijn voorzien van hybride uitlaatgasreinigingssystemen, die de uitstoot van zwaveloxide (SOX) met 98% verminderen. Op de nieuwste schepen zijn SCR-systemen (Selective Catalytic Reduction) geïnstalleerd, die de uitstoot van stikstofoxide (NOX) met 90% verlagen. Bovendien is de NOX-uitstoot van alle door LNG aangedreven schepen direct al net zo laag als met SCR-systemen, wat een ander belangrijk voordeel is van LNG ten opzichte van traditionele fossiele scheepsbrandstoffen.

Environmental Compliance Officers aan boord sturen een speciaal afvalbeheerteam aan, dat verantwoordelijk is voor het verzamelen, scheiden en veilig opslaan van afval en recycleerbare materialen, waaronder plastic, papier en karton, glas, aluminium en ander metaalafval. Aan boord weggegooid materiaal wordt samengeperst, gescheiden of verbrand. Het gescheiden en restmateriaal wordt vervolgens met zorg ingeleverd bij speciale havenontvangstfaciliteiten voor recycling of verwijdering. In samenwerking met haar leveranciers heeft MSC Cruises het verpakkingsafval aanzienlijk weten te verminderen, dankzij een innovatiever verpakkingsontwerp.

Water besparen en wateronafhankelijk worden, zijn ook belangrijke aandachtspunten. De schepen van MSC Cruises zijn uitgerust met moderne waterproductiefaciliteiten. Ze produceren bijna al het water aan boord zelf, door middel van zeer efficiënte omgekeerde osmose en/of verdampingssystemen die schoon zoet water produceren uit zeewater. Elk schip heeft de capaciteit om meer dan 3 miljoen liter kraanwater per dag te produceren.

De nieuwste schepen van MSC Cruises zijn uitgerust met geavanceerde afvalwaterzuiveringssystemen, die ervoor zorgen dat het afvalwater aan boord wordt behandeld volgens hogere normen dan in veel afvalwaterzuiveringsinstallaties aan wal.

Het bedrijf voldoet volledig aan het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen. De schepen zijn uitgerust met goedgekeurde en gecertificeerde ballastwaterbehandelingssystemen. Al het ballastwater wordt gefilterd en ondergaat een UV-behandeling voordat het op zee wordt geloosd, om te verzekeren dat het geen schadelijke aquatische organismen en ziekteverwekkers bevat.

Bescherming van biodiversiteit en stimulering van duurzaam toerisme

Bij het ontwerpen en bouwen van de schepen van MSC Cruises wordt ervoor gezorgd dat de impact op het zeeleven zo minimaal mogelijk is. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in technologieën die het mogelijk maken om het onderwatergeluid te verminderen. Daarnaast heeft MSC Cruises toegezegd om inspanningen te ondersteunen ter behoud van de bedreigde potvispopulatie in de oostelijke Middellandse Zee. Dit gebeurt door schepen in het gebied ten westen en zuiden van de Peloponnesos en ten zuidwesten van Kreta een andere route te laten volgen. De aanpassing van de routes tussen april en oktober, wanneer de cruiseschepen in dit gebied varen, helpt de overlevingskansen van de bedreigde walvissen te vergroten. Daarnaast heeft MSC Cruises haar toewijding aan een duurzame ontwikkeling van haar activiteiten in het Middellandse Zeegebied kracht bijgezet door het ondertekenen van het Sustainable Cruise Charter op de Blue Maritime Summit in Marseille. Deze vrijwillige overeenkomst onderstreept en versterkt de milieubeschermingsinspanningen omdat het de ondertekenaars verplicht om op 13 actieterreinen aan strengere normen te voldoen dan de bestaande regelgeving vereist.

De cruisedivisie is ook vastbesloten een rol te spelen bij de bescherming van wilde dieren en de ondersteuning van het herstel van habitats. Dit maakt natuurbehoud tot een andere hoeksteen van haar algemene duurzaamheidsverbintenis. Het vlaggenschipprogramma voor behoud van het zeemilieu richt zich op de wateren rond het eigen privé-eiland Ocean Cay in de Bahama’s, ruim 100 kilometer ten oosten van Miami. De voormalige industriële zandafgravingslocatie Ocean Cay is door de cruisedivisie omgevormd tot een privé-eiland dat wordt omringd door kristalhelder water waarin zich belangrijke zeedieren en koraalhabitats bevinden. In 2021 werden het ontwerp en de ontwikkeling van het nieuwe Marine Conservation Center van de MSC Foundation op Ocean Cay bekendgemaakt. Het centrum focust zich onder meer op het samenwerken met een team van academici en milieudeskundigen om sterke koraalsoorten en -genotypes te identificeren die kunnen overleven in de steeds warmer wordende oceaan.

MSC Cruises werkt nauw samen met touroperators en partners uit de sector om duurzaam toerisme te ondersteunen en promoten. Het merk is een partnerschap aangegaan met Travelife, een toonaangevend trainings-, management- en certificeringsinitiatief voor toeristische bedrijven die duurzaamheid nastreven.

Het excursieteam van MSC Cruises werkt samen met touroperators uit de hele wereld om excursies uit te zoeken die op sterke duurzaamheidsprincipes zijn gebaseerd. Deze excursies, die Protectours worden genoemd, zijn speciaal ontworpen om de gasten iets bij te brengen. Bij ongeveer 70% van onze Protectours wordt nu transport met lage impact gebruikt – zoals wandelen, fietsen of kajakken – en vele van deze uitstapjes leveren een directe bijdrage aan het milieu door de bescherming van soorten of habitats te ondersteunen. Er worden bijvoorbeeld meer elektrische en hybride shuttlebussen gebruikt om gasten van de haven naar bezienswaardigheden te vervoeren in Denemarken, Finland, Noorwegen, Spanje en Zweden. MSC Cruises streeft ernaar om in de toekomst nog meer gebruik te gaan maken van groen transport aan wal.

 

Cruise met MSC Seascape vanuit Miami – 7 nachten


Schip: MSC Seascape
Route: Miami / Ocho Rios / George Town / Cozumel / Ocean Cay / Miami
Reisduur: 7 dagen
vanaf:

€ 784

Cruise met MSC Grandiosa vanuit Napels – 7 nachten


Schip: MSC Grandiosa
Route: Napels / Livorno / Marseille / Barcelona / La Goulette / Palermo / Napels
Reisduur: 7 dagen
vanaf:

€ 1,083