08 juni 2022

MSC Cruises publiceert haar duurzaamheidsrapport 2021

MSC Cruises heeft Wereld Oceanen Dag uitgekozen om haar duurzaamheidsrapport 2021 te publiceren. Hoewel het afgelopen jaar opnieuw in het teken stond van de uitdagingen die de pandemie met zich meebracht, heeft MSC Cruises naar eigen zeggen aanzienlijke vooruitgang weten te boeken in haar duurzaamheidspraktijken.

Het duurzaamheidsactieplan van MSC Cruises, dat werd ontwikkeld met de actieve betrokkenheid van medewerkers en externe partners, stelt zes belangrijke werkstromen binnen het bedrijf vast: de overgang naar een netto nuluitstoot, hulpbrongebruik en afval kritisch bekijken, ondersteuning van eigen mensen, investeren in duurzaam toerisme, het bouwen van groenere terminals, en duurzaam inkopen. Aan de acties in het plan zijn doelstellingen gekoppeld, met meetbare targets. Waar mogelijk zijn deze afgestemd op relevante, door de sector goedgekeurde meetwaarden. Deze zes belangrijke werkstromen vallen onder vier focusgebieden van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid: Planeet, Mensen, Plaats en Inkoop.

De duurzaamheidsadviesraad voor de cruise divisie van de MSC Group, waaronder het merk MSC Cruises valt, staat onder voorzitterschap van uitvoerend voorzitter Pierfrancesco Vago. De raad moet verzekeren dat de duurzaamheidsstrategie relevant blijft en de voortgang ervan beoordelen, aangestuurd en ondersteund door het duurzaamheidsteam van het bedrijf.

Pierfrancesco Vago, uitvoerend voorzitter van de cruise divisie van de MSC Group, zegt het volgende:

“Terwijl we ons een weg baanden door de buitengewone turbulentie van de afgelopen twee jaar, zijn we ons blijven concentreren op duurzame bedrijfspraktijken en op de bescherming van onze gasten, werknemers en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Vandaag erkennen we meer dan ooit het vitale belang van ons milieu en een gezonde en leefbare planeet. We zijn vastbesloten om onze langetermijndoelstelling van nul-impact cruiseoperaties tegen 2050 te bereiken en we zijn goed gevorderd op deze reis.

Tegelijkertijd investeren we als bedrijf en als sector zwaar in de versnelde ontwikkeling van milieutechnologieën en -oplossingen die nog niet bestaan om deze doelstellingen haalbaar te maken. We moeten erkennen dat we voor dit streven ook de volledige inzet van regeringen en andere publieke en private entiteiten nodig hebben om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat aan land de juiste infrastructuur bestaat en dat groene brandstoffen op schaal beschikbaar komen voor onze schepen over de hele wereld. Dat kunnen we niet alleen.”

Linden Coppell, duurzaamheidsdirecteur bij MSC Cruises, voegt hieraan toe: De geschiktheid en relevantie van onze duurzaamheidsstrategie en actieplannen zijn bevestigd in een materialiteitsbeoordeling waarbij medewerkers, gasten en andere belangrijke externe stakeholders waren betrokken en die ons helpt om prioriteiten te stellen in onze duurzaamheidsthema’s. Voor elk van deze thema’s hebben we duidelijke meetwaarden vastgesteld waaraan we de vooruitgang kunnen afmeten. In onze toekomstige jaarlijkse duurzaamheidsrapporten zullen we verantwoording moeten afleggen met betrekking tot het behalen van onze targets.”

In 2021 is er vooruitgang geboekt op alle terreinen van het duurzaamheidsactieplan van MSC Cruises. Dit zijn de hoogtepunten:

PLANEET

Overgang naar netto nuluitstoot

Energiezuinige activiteiten binnen de hele vloot ondersteunen het streven naar een netto nuluitstoot. In 2021 heeeft MSC Cruises geavanceerde proeven gedaan met maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie op de MSC Grandiosa. Hierdoor is de uitstoot met 8% gedaald ten opzichte van de ontwerpprestaties.  Het doel is om deze maatregelen ook in de rest van de vloot door te voeren.

MSC Cruises streeft ernaar de uitstoot van SOx, NOx en fijnstof te beperken, met name in havens. Eind 2021 waren 14 van haar schepen voorzien van hybride systemen voor de reiniging van uitlaatgassen, waardoor de SOx-uitstoot met 98% is gedaald. De drie nieuwste schepen zijn uitgerust met selectieve katalysatoren, die NOx omzetten in onschadelijke stikstof en water.

Eind 2021 beschikten zeven van de 19 schepen, waaronder alle nieuwe schepen, over walstroomcapaciteit. Dit maakt het mogelijk de motoren aan boord uit te schakelen, wat de uitstoot vermindert. MSC Cruises verplicht zich ertoe deze systemen te gebruiken wanneer er walstroom beschikbaar is.

Een belangrijke stap op weg naar koolstofneutraliteit is de samenwerking met technologieleveranciers om nieuwe energiesystemen en nieuwe brandstoffen met een lagere emissie of nuluitstoot te ondersteunen en te testen. Er wordt ook nauw samengewerkt met overheden om effectieve beleidsmaatregelen te stimuleren die een sectorbrede overgang ondersteunen.

Snelheid heeft een grote invloed op de uitstoot. In 2021 heeft MSC Cruises haar routes grondig herzien, wat heeft geleid tot een gemiddelde snelheidsvermindering van meer dan twee knopen in vergelijking met 2019. 

Hulpbrongebruik en afval kritisch bekijken

MSC Cruises streeft ernaar om het waterverbruik aan boord van elk schip met 3% per jaar te verminderen, door een combinatie van het monitoren van het gebruik, het installeren van waterbesparende technologieën en het opleiden en voorlichten van de bemanning.

Alle schepen van MSC Cruises zijn uitgerust met goedgekeurde en gecertificeerde ballastwaterbehandelingssystemen. In 2021 werd 100% van het ballastwater gefilterd en onderging het een UV-behandeling voordat het op zee werd geloosd, om te verzekeren dat het geen schadelijke aquatische organismen en ziekteverwekkers bevat die het lokale milieu kunnen aantasten.

MENSEN

Onze mensen ondersteunen

In 2021 is MSC Cruises blijven investeren in het welzijn van haar medewerkers, zowel aan boord als aan wal, om hen veilig te houden en fysiek en mentaal te ondersteunen. Ondanks de aanhoudende pandemie is MSC Cruises ook doorgegaan met haar uitgebreide opleidingsprogramma’s, zodat de teams aan verplichte systemen voldeden en voorbereid waren op de invoering van nieuwe technologieën en toekomstige veranderingen. Daarnaast bleef het zich inzetten voor het opbouwen van een gezonde en diverse werkcultuur in de hele onderneming.

PLAATS

Investeren in duurzaam toerisme

Het team voor excursies aan wal heeft in samenwerking met touroperators excursies uitgezocht die op sterke duurzaamheidsprincipes zijn gebaseerd. Deze excursies, die ‘Protectours’ worden genoemd, zijn speciaal ontworpen om haar gasten iets bij te brengen. Bij ongeveer 70% van deze excursies wordt transport met lage impact gebruikt, zoals wandelen, fietsen of kajakken, en vele van deze uitstapjes leveren een directe bijdrage aan het milieu door de bescherming van soorten of habitats te ondersteunen.

MSC Cruises is een partnerschap aangegaan met Travelife om training en capaciteitsopbouw te bieden aan alle touroperators waarmee we samenwerken. Travelife is een initiatief voor toeristische ondernemingen die zich inzetten voor duurzaamheid: haar gespecialiseerde indicatoren, gebaseerd op de industrienormen van het Global Sustainable Tourism Council, richten zich op de impact van de toeleveringsketen en de verantwoordelijkheden van touroperators.

MSC Cruises zet zich volledig in voor de bescherming van natuurlijke ecosystemen door initiatieven te ondersteunen die verantwoord en duurzaam toerisme bevorderen. Door middel van de MSC Foundation ondersteunen we de bescherming van wilde dieren en het herstel van habitats, met name voor soorten die in de oceaan leven, onder andere rond onze eilandbestemming Ocean Cay. Ook zijn we in 2021 een samenwerking aangegaan met verschillende NGO’s om nieuwe manieren te identificeren om aanvaringen met walvissen te voorkomen.

Het bouwen van groenere terminals

In 2021 is MSC Cruises doorgegaan met investeren in nieuwe, duurzame terminalfaciliteiten en is vooruitgang geboekt met de werkzaamheden aan diverse van deze terminals. De Durban Cruise Terminal in Zuid-Afrika is in december 2021 in gebruik genomen. Dit was de eerste Zuid-Afrikaanse haven waar weer gestart werd met het varen van MSC Cruises sinds het begin van de pandemie. In de zomer van 2021 is begonnen met de bouw van de nieuwe terminal voor MSC Cruises in Miami, waarbij sprake is van een uitgebreid milieu- en sociaal beheersysteem voor de bouw en daaropvolgende exploitatie van de terminal. Een derde nieuwe MSC Cruises-terminal is in aanbouw in Barcelona en zou in 2023 operationeel moeten zijn.

MSC Cruises streeft naar een LEED-certificering voor alle nieuwe terminals waarin wordt geinvesteerd. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is een veelgebruikt wereldwijd beoordelingssysteem voor groene gebouwen. De strenge scoresystemen garanderen een hoge mate van efficiëntie bij het ontwerp en de exploitatie van gebouwen.

INKOOP

Duurzaam inkopen

In 2021 heeft MSC Cruises een nieuw intern comité in het leven geroepen dat ervoor moet zorgen dat de inkoopbenadering een positieve impact heeft op de samenleving en schade aan het milieu tot een minimum beperkt. Het comité bestaat uit de hoofden van de afdelingen Inkoop, Logistiek en Duurzaamheid en komt elke twee maanden bijeen om de operationele standaarden in onze hele toeleveringsketen te evalueren en specifieke kansen voor positieve verandering te identificeren.

 

Cruise met MSC Fantasia vanuit Marseille – 7 nachten


Schip: MSC Fantasia
Route: Marseille / Tarragona / Valencia / Livorno / Civitavecchia / Genua / Marseille
Reisduur: 7 dagen
vanaf:

€ 1,733

Cruise met MSC Musica vanuit Barcelona – 7 nachten


Schip: MSC Musica
Route: Barcelona / Ibiza / Cagliari / Civitavecchia / Genua / Cannes / Barcelona
Reisduur: 7 dagen
vanaf:

€ 1,023

Cruise met MSC Seaside vanuit Valencia – 7 nachten


Schip: MSC Seaside
Route: Valencia / Marseille / Genua / Civitavecchia / Palermo / Ibiza / Valencia
Reisduur: 7 dagen
vanaf:

€ 1,163

Cruise met MSC Divina vanuit Civitavecchia – 7 nachten


Schip: MSC Divina
Route: Civitavecchia / Mykonos / Izmir / Santorini / Napels / Civitavecchia
Reisduur: 7 dagen
vanaf:

€ 1,233

Cruise met MSC Lirica vanuit Ancona – 7 nachten


Schip: MSC Lirica
Route: Ancona / Marghera / Kotor / Mykonos / Mykonos / Santorini / Ancona
Reisduur: 7 dagen
vanaf:

€ 1,583